JUDr. Štefan Uram, zapísaný v zozname advokátov SAK pod číslom 2655.

Poskytujeme právne služby podľa zákona o advokácii 586/2003 Z.z.

Špecializácia: občianske a obchodné právo, prevody nehnuteľnosti, právo obchodných spoločností